hotel SPORT




AUTOR PROJEKTA  
ovl. arh. Željko Primorac

PROJEKT  
ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA

 

Postojeći Hotel SPORT treba rekonstruirati i adaptirati u smislu, postojećih poslovnih prostora u visini recepcije, koji su neekonomični i neisplativi u eksploataciji treba prenamjeniti u sobe sa kupaonama (ne apartmani). Nakon rekonstrukcije i adaptacije dobit će se 7-8 komfornih soba i preorganizirani prostor restorana koji će zauzeti terasu koja se rijetko koristi u sezoni-zimi.



LOKACIJA  
JAHORINA

INVESTITOR  

PRIVATNI



GODINA  
2013

POVRŠINA  
224,00

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2021.     dizajn: logotip