LEGALIZACIJA
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arh. Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
LEGALIZACIJA

 

Zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

 

Manje zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina
nije veća od 1000 m²

 

Jednostavna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²

Pomočne građevine

Legalizacija kuće u nizu

Legalizacija dvojne kuće

Legalizacija obiteljske kuće

Legalizacija nadogradnje rekonstruiranog dijela

Legalizacija poslovne građevine

Legalizacija zgrada poljoprivrednih djelatnostiLOKACIJA  
hrvatska, zagreb

INVESTITOR  

privatniGODINA  
2012

POVRŠINA  
50-500 M2

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip