STAMBENA GRAĐEVINA E
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arh. Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
STAMBENA GRAĐEVINA E

 


LOKACIJA  
Zagreb, Ilica

INVESTITOR  
PRIVATNI

GODINA  
2010

POVRŠINA  
439,18 M2

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip