STAMBENA GRAĐEVINA A




AUTOR PROJEKTA  
ovl. arh. Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
STAMBENA GRAĐEVINA A

 


LOKACIJA  
Zagreb, Ilica

INVESTITOR  
Privatni

GODINA  
2010

POVRŠINA  
406,34 m2

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip