STAMBENA GRAĐEVINA M
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arhitekt Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
STAMBENA GRAĐEVINA M

 


LOKACIJA  
Zagreb, Mlinovi

INVESTITOR  
Atramentum d.o.o., Šubićeva 45, Zagreb, 10 000

GODINA  
2008

POVRŠINA  
359,92 m2 BRP-a

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip