INDUSTRIJSKA GRAĐEVINA
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arhitekt Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
INDUSTRIJSKA GRAĐEVINA

 
Ovim projektnim zadatkom predviđa se izgradnja nove poslovne građevine. Objekt je katnosti P+1, smješten na sjeverozapadnom, rubnom dijelu parcele.

Prizemlje objekta je projektirano kao dvije zasebne cijeline, predviđeno za smještaj skladišta površine 413 m2 i bravarske radione površine 534 m2 sa pratečim sanitarnim prostorima i garderobama zaposlenika.

Kat je organiziran tako da se sa jugozapadne strane predviđaju uredski prostori cca 562m2 a sa sjevero istočne manje radionice i servisi (elektroradionica, servis vatrogasnih aparata i njegov pripremni prostor i prostor za ispitivanje i punjenje vatrogasnih aparata. Uz radne prostore smješteni su sanitarni čvorovi zaposlenika.

Projektom se predviđa rušenje postojećih prizemnih adaptiranih radnih prostora na sjeverozapadnom, rubnom dijelu parcele i preseljenje dijela proizvodnih pogona tehnologije tvrtke iz postojeće proizvodne hale i prizemnih objekata predviđenih za rušenje. Stanica tekučeg Ar i CO2 se zadržava, svojom sadašnjom pozicijom omogučava daljnji rad.


LOKACIJA  
Zagreb, Rakitje

INVESTITOR  
Gama grupa d.o.o., Selska 90 a, Zagreb, 10 000

GODINA  
2008

POVRŠINA  
6773,25 m2 BRP-a

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip