caffe bar
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arhitekt Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
CAFFE IMPORTANNE

 


LOKACIJA  
Zagreb

INVESTITOR  

privatniGODINA  
2004

POVRŠINA  
66,41 m2 BRP-a

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip