OBITELJSKA KUĆA
AUTOR PROJEKTA  
ovl. arhitekt Željko Primorac dipl. ing. arh.

PROJEKT  
OBITELJSKA KUĆA

 
Pristupni javni put je sa jugozapadne strane parcele u čitavoj širini fronte (23,8 m).

Kolni i pješački pristup su sa jugozapadne strane. Gledajući sa ceste desna strana se koristi za kolni i pješački pristup, a lijeva sjeverna strana se uređuje kao vrt.

Nagib parcele omogućava formiranje pristupne rampe nagiba 15% i smještaj garaže u podrumsku etažu.

Prema zahtjevima investitora i projektnom zadatku, obiteljska kuća na predmetnoj parceli projektirana je i izvedena kao jedna stambena jedinica organizirana kroz dvije etaže: prizemni dio se koristi za dnevni boravak, blagovanje, kat za spavaći dio, a podrumska etaža za smještaj pomoćnih prostorija i garaže.

Visina objekta je 4,8 od okolnog terena do vijenca zadnje etaže na sjeveroistočnoj strani.


LOKACIJA  
Zagreb, Odranski Obrež

INVESTITOR  
privatni

GODINA  
2007

POVRŠINA  
281,15 m2 BRP-a

 
 
Copyright ART DOMUS d.o.o. 2009.-2022.     dizajn: logotip